SEMPOZYUM KURULLARI
Onur ve Danışma Kurulu
Düzenleme Kurulu
Bilim Kurulu
DAVETLİ KONUŞMACILAR
Çağrılı Konuşmacılar
SEMPOZYUM KAYIT
Kayıt Formu
Katılım Ücreti
Konu Başlıkları
Sözlü Sunum Kuralları
Poster Sunum Kuralları
Özet ve Tam Metin Gönderimi
ÖNEMLİ TARİHLER
Sempozyum Takvimi
Sempozyum Programı
SPONSORLAR
Sempozyum Sponsorları
SOSYAL AKTİVİTELER
Ada Gezisi
Yayla Gezisi
Mavi Göl Gezisi
DUYURULAR
Duyurular
ULAŞIM
Sempozyum Merkezi Ulaşım
KONAKLAMA
Konaklama
SEMPOZYUM ZAMANI
Kabul Yazıları
Katılımcı Listesi
Bilimsel Program
Sempozyum Özet Kitabı
AFİŞ
Afişin büyük hali için üzerine tıklayınız.
 

Sanat ve Tasarım Alanında Eser Gönderimi

Sempozyumumuza katılmak isteyenlerden aşağıda belirtilen araştırma ve çalışma konularını kapsayan bildiri ve eser (Resim, Özgün Baskı, Heykel, Mimari, Fotoğraf, Grafik Tasarımı, Seramik Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Sahne ve Kostüm Tasarımı, Çevre ve Mekân Tasarımı, Ekolojik Sanatlar, Dijital Sanatlar) başvurularını bekliyoruz.

• Sanat temelli bilimsel araştırmalar
• Sanatı anlamaya ve yorumlamaya yönelik yaklaşımlara ve yöntemlere ilişkin çalışmalar
• Görsel Sanatlar’ın farklı alanlarındaki yeni uygulama tekniklerine dayalı araştırmalar
• Sanat ve Beşeri Bilimler kapsamındaki araştırmalar
• Sanat Eğitimi araştırmaları
• Sanatın farklı dallarında üretim yapan sanatçılara ilişkin biyografik çalışmalar

Sempozyumumuz hakemli bir sempozyumdur. Özet bildirilerin, tam metin bildirilerin ve eserlerin değerlendirilmesi kör hakemlik sistemi ile en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir.


Katalog İçin Gerekli Bilgiler

1. Katalogda kullanılacak sanatçının fotoğrafı ve çalışmanın görseli 300 dpi çözünürlükte, uzun kenarları en az 15 cm, JPEG formatında itesdes2018@gmail.com adresine 10 Haziran 2018 Cuma gününe kadar gönderilmelidir.
2. Katalog için Eser Başvuru formunun doldurulduktan sonra itesdes2018@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Eser Başvuru formu ingilizce olarak doldurulmalıdır.

Sergi İçin Gerekli Bilgiler

1-Sanatçı Eser Başvuru formunu doldurup eser ile birlikte göndermesi gerekmektedir.
2-Sanatçı bir veya iki çalışma ile katılabilir.
3-Çalışmalar pano ve şövalede durabilecek, sergilenmeye hazır bir şekilde tasarlanmalıdır.
4-Çalışmanın arkasına mutlaka adres ve iletişim bilgileri yazılmalıdır.
5-Sergi katılım ücreti birinci eser için 200 TL, ikinci eser için 150 TL’dir.
6-Sergi katılımcılarına katılım belgesi verilecektir.
7-E-katalog yapılacaktır.
8-Katılım ücretinin ödenmesi için gerekli bilgiler Katılım Ücreti sayfasında yer almaktadır. Katılım ücreti makbuzunun taranarak itesdes2018@gmail.com adresinden ulaştırılması gerekmektedir.
9-Jüri Kurulu tarafından kabul edilen çalışmalar, en geç 20 Haziran 2018 Cuma günü saat 17.00’e kadar verilen adrese elden teslim edilmeli veya kargo ile gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gelen eserler değerlendirilmeyecektir.
10-Çalışmalar, açıklanacak tarihten itibaren belirtilen adrese ücreti ve sorumluluğu sanatçıya ait olmak üzere kargo ile adreslerine gönderilecektir.
11-İsteyen sanatçı serginin son günü ve sonrası eserini elden alabilecektir.
12-Eserini kargo ile gönderecekler için; eserlerin en geç 20 Haziran 2018 Cuma günü saat 17.00’e kadar "Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Giresun / TÜRKİYE" adresine ulaştırılması ve sergi bitiminde sanatçıya geri gönderilmesi gibi hususlar sanatçının sorumluluğunda olup, ilgili masraflar sanatçı tarafından karşılanacaktır. Çalışmaların gönderilmesi, taşınması ve sergilenmesi esnasında hasar görmesi ve kaybolması gibi olumsuzluklardan ve on beş gün içinde geri alınmayan veya kargo ile gönderilmesi durumunda teslim alınmayan ya da sanatçının yanlış adres bildiriminden kaynaklanan çalışmaların geri dönmesinden ve bununla ilgili masraflardan “KÜRATÖRLER, SERGİ DÜZENLEME KURULU ve GİRESUN ÜNİVERSİTESİ” sorumlu olmayacaktır.