SEMPOZYUM KURULLARI
Onur ve Danışma Kurulu
Düzenleme Kurulu
Bilim Kurulu
DAVETLİ KONUŞMACILAR
Çağrılı Konuşmacılar
SEMPOZYUM KAYIT
Kayıt Formu
Katılım Ücreti
Konu Başlıkları
Sözlü Sunum Kuralları
Poster Sunum Kuralları
Özet ve Tam Metin Gönderimi
Eser Gönderimi
ÖNEMLİ TARİHLER
Sempozyum Takvimi
Sempozyum Programı
SPONSORLAR
Sempozyum Sponsorları
SOSYAL AKTİVİTELER
Ada Gezisi
Yayla Gezisi
Mavi Göl Gezisi
DUYURULAR
Duyurular
ULAŞIM
Sempozyum Merkezi Ulaşım
KONAKLAMA
Konaklama
SEMPOZYUM ZAMANI
Kabul Yazıları
Katılımcı Listesi
Bilimsel Program
Sempozyum Özet Kitabı
AFİŞ
Afişin büyük hali için üzerine tıklayınız.
 

POSTER SUNUM KURALLARI


Her yazar 1 bildiri, 1 poster yada 2 poster sunabilir. Aynı yazar 2 bildiri sunamaz. Aynı bildirideki farklı bir yazar diğer yazarında olduğu 3. bildiriyi sunabilir.

Poster özetleri İngilizce olarak hazırlanacaktır. Poster tam metni ve Posterler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir.

Başlık 46-48 punto (Times New Roman, Arial, Calibri)
İsimler 36 punto
Adres 28 punto
Ana Başlıklar 32 punto
Yazılar 24 punto
Kaynaklar 18 punto

ITESDES logosu posterin sol tarafında, kurum logosu sağ köşesinde olacaktır.

Sunumu yapılmayan çalışmalar kongre özet kitapçığında yer almayacaktır.

Posterler 70 x 100 cm boyutundan büyük olmamalıdır.

Yazı boyutu 1 metre uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.

Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır.

Tüm yazarların adı, soyadı ve adresleri belirtilerek posteri sunacak katılımcının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.

Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.

Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

Kaynaklar kare parantezler içinde rakam kullanılarak sıralanmalı ve Kaynakça bölümünde de aynı sırayla ulaşılabilmelidir.