SEMPOZYUM KURULLARI
Onur ve Danışma Kurulu
Düzenleme Kurulu
Bilim Kurulu
DAVETLİ KONUŞMACILAR
Konuşmacılar
SEMPOZYUM KAYIT
Kayıt Formu
Katılım Ücreti
Konu Başlıkları
Sözlü Sunum Kuralları
Poster Sunum Kuralları
Özet ve Tam Metin Gönderimi
Eser Gönderimi
ÖNEMLİ TARİHLER
Sempozyum Takvimi
SPONSORLAR
Sempozyum Sponsorları
SOSYAL AKTİVİTELER
Ada Gezisi
Yayla Gezisi
Mavi Göl Gezisi
DUYURULAR
Duyurular
ULAŞIM
Sempozyum Merkezi Ulaşım
KONAKLAMA
Konaklama
SEMPOZYUM ZAMANI
Kabul Yazıları
Katılımcı Listesi
Bilimsel Program
Sempozyum Özet Kitabı
AFİŞ
Afişin büyük hali için üzerine tıklayınız.
 

Poster Sunum Kuralları

Sorumlu yazar olarak bir sözlü ve bir poster olmak üzere toplam iki bildiri sunulabilir. Bunun dışında sorumlu yazar iki poster bildiri sunabilir, fakat iki sözlü bildiri sunamaz.

Kongre ve kurum logoları, posterin sağ veya sol köşesinde olabilir.

Sunumu yapılmayan çalışmalar kongre özet kitapçığında yer almayacaktır.

Posterler 70 x 100 cm boyutundan büyük olmamalıdır.

Yazı boyutu 1 metre uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.

Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır.

Tüm yazarların adı, soyadı ve adresleri belirtilerek posteri sunacak katılımcının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.

Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.

Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

Kaynaklar kare parantezler içinde rakam kullanılarak sıralanmalı ve Kaynakça bölümünde de aynı sırayla ulaşılabilmelidir.