SEMPOZYUM KURULLARI
Onur ve Danışma Kurulu
Düzenleme Kurulu
Bilim Kurulu
DAVETLİ KONUŞMACILAR
Çağrılı Konuşmacılar
SEMPOZYUM KAYIT
Kayıt Formu
Katılım Ücreti
Konu Başlıkları
Sözlü Sunum Kuralları
Poster Sunum Kuralları
Özet ve Tam Metin Gönderimi
Eser Gönderimi
ÖNEMLİ TARİHLER
Sempozyum Takvimi
Sempozyum Programı
SPONSORLAR
Sempozyum Sponsorları
SOSYAL AKTİVİTELER
Ada Gezisi
Yayla Gezisi
Mavi Göl Gezisi
DUYURULAR
Duyurular
ULAŞIM
Sempozyum Merkezi Ulaşım
KONAKLAMA
Konaklama
SEMPOZYUM ZAMANI
Kabul Yazıları
Katılımcı Listesi
Bilimsel Program
Sempozyum Özet Kitabı
AFİŞ
Afişin büyük hali için üzerine tıklayınız.
 

SÖZLÜ SUNUM KURALLARI


Her yazar 1 bildiri, 1 poster yada 2 poster sunabilir. Aynı yazar 2 bildiri sunamaz. Aynı bildirideki farklı bir yazar diğer yazarında olduğu 3. bildiriyi sunabilir. Bildiriler İngilizce hazırlanacak isteyen Türkçe isteyen İngilizce anlatabilecektir.

Sunumlar özette belirtilen sorumlu yazar tarafından yapılacaktır.

Sunumu yapılmayan çalışmalar kongre özet kitapçığında yer almayacaktır.

Araştırmacılara 10 dakika sunum ve 5 dakika tartışma için süre verilecektir.

Sunumlar Türkçe yapılacak ise; aynı slayt üzerinde iki bölüme ayrılarak Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır.

Sunumlarda hızlı bir şekilde amaç, materyal ve yöntemden söz edildikten sonra sunumun önemli bir kısmında bulgular, sonuç ve tartışmadan söz edilmelidir.

Sözlü sunum karmaşık olmamalı, görsel öğelerle de desteklenmelidir

Sunumlar kongre programına uygun olarak yapılacak ve değişikliğe gidilmeyecektir.

Salonlarda projeksiyon makinesi, bilgisayar vb. araç ve gereçler kullanıma hazır bulunacaktır.

Sunum dosyalarının dijital kopyası oturum başlangıç saatinden en az 15 dakika önce salonlarda görevli ilgili kişilere teslim edilmeli ve çalıştığı kontrol edilmelidir.